چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۳

خدمات R&D

     همانگونه که در رزومه مختصر این شرکت ذکر گردیده ، با بهره مندی از نیروهای تخصصی و ویژه و همچنین هیات های علمی ، مشاوران و سایر همکاران خوب خـود ، همواره وطبق نیاز بازار ، تحقیق و توسعه را از اولویت های خود می دانیم و آمادگی خود را جهت هر گونه بررسی تخصصی در زمینه های ذیربط اعلام می نمائیم .

    لازم بذکر است که توانایی های استفاده و تامین از منابع و امکانات مختلف خارجی که بطور مستقیم در ایران و یا از ایران امکان پذیر نمی باشد ، فراهم است که تماماً با حسن روابط لازم بانجام می رسند.

    ضمناً این شرکت توانایی لازم را در زمینه های مکانیک ، برق ، شیمی ، بیوشیمی ، بیولوژیک و … دارد که نسبت به موارد خاص اعلام شده ، تحقیق و توسعه آنرا با استفاده از مکانیزم های پیشرفته روز بانجام می رسانیم.

***

    میزو سکّوبندی ، فیوم هودها و سایـر تجهیزات ثابت آزمایشگاهی بنام های مختلف خوانده می شوند . میز و سکّوبندی و هودهای آزمایشگاهی با نام کلی بنچ های آزمایشگاهی (Laboratory Benches  ) و یا تجهیزات ثابت آزمایشگاهی(Fixed Laboratory Equipments  ) و یا مبلمان آزمایشگاهی ( Laboratory Furniture ) هم نامیده شده اند و رنج وسیعی از ابتدایی ترین ( کم تجهیزات ترین ) میز و سکّو و فیوم هودهای آزمایشگاهی تا پیشرفته ترین میز و سکّو و فیوم هودها را شامل می شود مانند میزهای ساده مختلف آزمایشگاه ، تا میز های ضد لرزش (میز توزین) آزمایشگاهی و صنعتی ، میز و سکّوی تشریح ، میز و سکّوهای خاص و یا  انواع فیوم هودهای شیمیایی مانند فیوم هودهای روتین ، فیوم هودهای اسید هیدروفلوریک ، فیوم هودهای اسید پرکلریک و تیزاب سلطانی و همچنین هودهای رنگ و شستشو و سایر هودها ، بانضمام برخی هودهای ضد جرقه و ضد انفجار و تجهیزات ثابت دیگر ……… که انواع فرعی تر میز و سکّو بندی و فیوم هود را نیز شـــــــامل  می شوند و لذا تقاضا دارد در هر زمینه کاری نزدیک و مشابه نیز با ما تماس حاصل فرمایند.