چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فنی سینک و سرامیک آزمایشگاهی

 

 سینک ها یکی از قسمت های مهّم میز و سکوبندی آزمایشگاهی هستند علی الخصوص آنچه در روی میز و سکو اتفاق نمی افتد ، در سینک ها کار می شود مانند شستشوی ظروف مواد شیمیایی و یا دفع کردن ناگهانی یا عادی انواع  مواد شیمیایی از طریق سینک ها .

    چون در ایران ، سینک سرامیکی به روش دوغابی تولید میگردد و فاقد مشخصات فنی مناسب است ، لذا عمر آنها بسیار زود به اتمام می رسد ، که تعویض آن معضل جدی  بعدی خواهد بود که تعطیلی موقت و اخلال در کار آزمایشگاه و هزینه های گزافی را به دنبال دارد لذا از این نظر همواره توصیه به سینک های سرامیکی مخصوص آزمایشگاه میشود که از جنس مواد رویه میز و سکوها و استاندارد باشد.

***

    توصیه ای که برای سینک های بزرگ  مورد مصرف در آزمایشگاههای روتین شده است ، عمق مناسب آن میباشد که مناسب ترین آن ۳۰ سانتیمتر برای سینک های بزرگ در ابعاد ۴۵×۶۰ سانتیمتری میباشد و عمق های کمتر برای سینک های دارای ابعاد کوچکتر تولید میگردد.

    کاربردی ترین سینک های بزرگ سرامیکی بابعاد زیر میباشند :

درجه اهمیت ابعاد داخلی

( عمق× عرض× طول)

به سانتیمتر

ابعاد خارجی

( عمق × عرض × طول )

به سانتیمتر

اول ۲۸×۳۸×۵۳ ۳۰× ۴۵ ×۶۰
دوم ۲۸×۳۷×۵۳ ۳۰×۴۴/۵×۶۰
سوم ۲۶×۳۸×۵۳ ۲۸× ۴۵× ۶۰

 

  لازم به ذکر است که عمق کمتر از ۲۵ سانتیمتر و همچنین ابعاد کمتر از ۴۵×۶۰ سانتیمتر راحتی کار برای کارکنان آزمایشگاهی را فراهم نمی آورد و با توجه باینکه قیمت سینک های سرامیکی به ابعاد مناسب یاد شده کمی گرانتر از سایر سینک های سرامیکی است ، لذا توصیه به راحتی و کارآیی هنگام کار می گردد.

    جهت آگاهی از مشخصات سایر سینکها مانند سینکهای استنلس استیل ( که از استنلس استیل غیر کششی و نامناسب در ایران ساخته می شود ) و یا سینکهای رزین اپوکسی ( که به علّت داشتن افزودنی های مختلف ، ضعف و خصوصاً رنگ پذیری بالایی دارند ) و یا سینک های پلی اتیلن و پروپیلن و غیره و امکان استفاده از آنها ، درخواست خود را اعلام فرمایند تا پس از بررسی ، پاسخ شایسته تقدیم گردد .

 

مشخصات فنی سینک و سرامیک آزمایشگاهی

  از آنجا که مشخصات فنی سرامیک های آزمایشگاهی در دنیا زیاد متنوع نمی باشد  و محدود به کشورهای ایتالیا ، آلمان ، کره جنوبی و چین می گردد، لذا با توجه به شرایط اقتصادی بازار ایران ، یکی از پیشرفته ترین سرامیک های آزمایشگاهی که در عین حال دارای قیمت مناسبی میباشد ، معرفی می گردد.

    سرامیک ویژه لابراتوارهای پیشرفته و حساس ، مانند آزمایشگاه های بسیار خطر پذیر شیشه و کانیها و یا آزمایشگاه های با کاربردهای شیمیایی ، بیوشیمی ، بیولوژیک ، صنایع بـزرگ و استراتژیـک که از clay بـا ترکیبات خاص در ۱۲۵۰ درجـه سانتیگـراد  ویتریفایـد  شـده و بصـورت پانـل هـای بـزرگ یکپـارچـه دارای ضخامـت حداقل دو سانتیمتـر و بـدون تابیدگی  ، جهـت رویـه میز وسکوهای آزمایشگاهی به کار برده میشود.

    این سرامیکها ضد خوردگی بوده و در مقابل حلالهای آلی ، اسیدهای قوی ( بجز اسید هیدروفلوریک) و همچنیـن قلیایـی هـا ( بازها و ……. ) و نیز در برابـر خراش ، تراشیدن و سایش ( باستثنای کاربوراندم ) مقاوم است و بهمین علت هیچگاه نیاز به تعمیرات نخواهد داشت و همواره مانند روز اول بکارگیری ، زیبا بنظرمیرسد. این سرامیک ها بصورت پانل های یکپارچه بزرگ ( حداقل ابعاد هر پانل ۱۲۰×۱۵۰ و با ضخامت دوسانتیمتر) در برابر شعله وحرارت تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد مقاومت داشته و درعین حال با حداکثر جذب آب ۰۰۵/۰ درصد( ۰۰۵/۰%) -که بسیـار بالاتر از استانداردهـای تعیین و تعریـف شده است و در مقابل باکتریهای و همچنین نم و رطوبت نیز کاملاً مقاوم است که طول عمر بسیـار بالا  (مادام العمری ) را برای این سرامیکها باعث میشود . این خواص باعث سادگی درعاری و تمیز نمودن سطح سرامیک از وجود آلودگیها و باکتریها و نتایج آزمایشها می شود که عایق بودن و مقاومـت در برابر اشعه  UVرا نیز باید بآن اضافه نمود.

    این سرامیک ها نیاز به هیچگونـه زیـرسـازی ( مانند MDF و یـا مشابـه آن ) نـدارد و کاملاً سلامتـی انسان و محیط آزمایشگاه و محیط زیست تامین میگردد. استانداردهای DIN28062 وDIN12915   در تولید این سرامیک ها رعایت شده ، ضمـن آنکه تست عـدم وجـود خواص رادیواکتیـوی در زمـان بکارگیـری مواد اولیـه ، همواره انجام میشـود ( یک عمـل استثنایـی بالاتر از استانداردها ) ، کـه در حقیقت حافظ سلامتـی پرسنـل آزمایشگاه در طول سالهای کاری آنان است (کـه ممکن است در دراز مدت، اثرات نامطلوب داشته باشد) . سادگی کاربرد این سرامیکها در آزمایشگاهها که بعلت بزرگ بودن پانل ها ( حداقل بابعاد ۱۲۰×۱۵۰ و ضخامت دو سانتیمتـر ، باستثنـای قطعات انتهایی کار که فضای سالن ایجاب مینماید ) ، باعث ایجاد درز کمتر میگـردد کـه ضمـن ایجـاد زیبایـی و ایمنـی بیشتـر ، جابجایی احتمالی میزبندیها را بعد از سالهای سال نیز اقتصادی و باصرفه مینماید .

    سطح رویه کلیه سکوها و میزبندیهای آزمایشگاهـی از پانل های سرامیکی آزمایشگاهی با ضخامت دو سانتیمترو ابعاد ۱۲۰×۱۵۰ سانتیمتری توصیه میگرددکه بطور مثال برای میزهای یکطرفه ( کنار دیوار ) بابعاد حداقل ۱۲۰×۷۵ سانتیمتر ( برای عرض میـز ۷۵ سانتیمتری ) و بـرای میزهای دو طرفه ( وسط سالن ) بصورت پانل های ۱۲۰×۱۵۰ سانتیمتـری قرار میگیرد (که ۱۵۰ سانتیمتری آن ، عرض میز را تشکیل میدهد) و چنانچه عرض های کمتر یا بیشتر از ۷۵ سانتیمتر ( برای میزهای یکطرفه ) و عرض کمتـر یـا بیشتر از ۱۵۰ سانتیمتر بـرای میزهای دو طرفه ، مورد نظر باشد ، از سرامیکهای یکپارچه با حداکثر امکان ، بهره گیری خواهد شد و لبه های فرم دار و برجسته مخصوص جهت جلوگیری از ریزش مایعات و اجسام برروی آن تعبیه خواهد شد.

     این سرامیک ها همواره با تمیز کردن مختصر ، همانند کیفیت روز اول ، خود را نشان خواهد داد ، ضمن آنکه سرمایه گذاری مطمئنی است و همواره حتی در جابجایی میز و سکو بندی ها ، قابل استفاده خواهد بود. سرمایه گذاری و هزینه نمودن خوب و بجا به هر میزان ، همواره بهتر از هزینه نمودن غیر اصولی ، حتی اندک است و از این نظر همواره به خریداران ( کارفرمایان ) توصیه نموده ایم تا به جای استفاده از سرامیک های غیرآزمایشگاهی ( موسوم به ۸۰×۸۰ یا ۶۰×۶۰ و یا …) که مصرف خانگی دارند و در طی چند سال ، ضایعات آن ظهور خواهد کرد ، به استانداردها و نام آزمایشگاه خوب و سلامت پرسنل ، توجه فرمایند.

    بدیهی است استفاده از سرامیک هـای غیـر آزمایشگاهی ( هـر نـوع ! ) که بـه توصیه خریدار ( کارفرما ) انجام شود ، تعهد کارآیی آن با خریدار ( کارفرما )خواهد بود ، چرا که سرامیک های غیرآزمایشگاهی ، برای مصارف آزمایشگاهی مناسب نمی باشند.!

 

***

    در خصوص سایر انواع رویه ها برای میز و سکو های آزمایشگاهی نیز آماده تامین و ارائه  پاسخ به درخواست های خریداران ( کارفرمایان ) هستیم.